Mr A.H. Vermeulen

Mr A.H. (Ton) Vermeulen heeft zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden begin 1971 afgerond. Na een periode van 2,5 jaar als bedrijfsjurist bij een multinational werd hij medio 1973 beëdigd als advocaat te Rotterdam. Hij was toen werkzaam bij (de rechtsvoorganger van) Loyens & Loeff. Per 1 januari 1977 heeft hij zich verbonden aan Maaldrink Vermeulen. Per 1 februari 1981 is hij partner geworden.

Mr Vermeulen heeft een zeer brede (proces)praktijk. Mr Vermeulen is bevoegd om te procederen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij heeft een reeks bekende uitspraken uitgelokt, waaronder Kijlstra/Zoontjes (HR 27 januari 1995, NJ 1997/273), De Bruijn/Latour (HR 3 december 1999, NJ 2000/120), Reed-Elsevier/Staat (HR 2 september 2005, NJ 2005/573) ), Credit Suisse/Subway (NJ 2013/540), Sneller/DAS (NJ 2015,55 en ECLI:NL:HR:2014:396).

Mr Vermeulen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten civiele cassatie en erfrecht als rechtsgebieden geregistreerd.

“In de advocatuur gaat het niet alleen om een zeer gedegen kennis van het recht. Je moet ook de mensen met wie je te maken hebt, zoals rechters, andere advocaten en soms je eigen cliënt, van je gelijk kunnen overtuigen.”