Rechtsgebieden

De praktijk van de advocaten van Maaldrink Vermeulen bestaat onder meer uit:

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Algemeen aansprakelijkheidsrecht, advies en begeleiding bij geschillen met verzekeraars.

Arbeidsrecht

Arbeidsgeschillen, ontslagzaken, het opstellen, beoordelen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten en CAO’s, medezeggenschapsrecht, begeleiding van reorganisaties, bedrijfsongevallen, werkgeversaansprakelijkheid, ambtenarenrecht.

Arbitrages

Internationale (handel)arbitrages, onder meer bij NAI, ICC, LCIA en ICDR.

Bestuurs- en administratiefrecht

Adviseren en procederen bij vergunningen, subsidies, sociaal zekerheidsrecht, belastingrecht.

Cassaties

Cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden en het schrijven van cassatieadviezen alsmede het adviseren bij appèlprocedures met het oog op een eventuele cassatieprocedure.

Contractenrecht

Onder meer commerciële overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, vervoersovereenkomsten.

Erfrecht

Adviseren en procederen over erfrechtelijke geschillen.

Insolventierecht

Bestuurdersaansprakelijkheid, herstructurering, doorstart, reorganisaties, optreden voor crediteuren in faillissement/surséance van betaling, verzet en beroep tegen faillissement, schuldsanering.

Intellectueel eigendom

Auteursrecht, portretrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht en domeinnamen.

Letselschade

Adviseren en procederen tegen letselschadeverzekeraars.

Ondernemingsrecht

Vennootschapsrecht, geschillen tussen aandeelhouders, overnames en reorganisaties, (her)structurering van ondernemingen, financiering en zekerheden, bestuurdersaansprakelijkheid, adviseren en procederen in ondernemingsrechtelijke kwesties.

Onroerend goedrecht

Huurrecht, ruimtelijke ordening, bouwrecht, milieurecht, onteigening, onroerend goed transacties, projectontwikkeling en de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procespraktijk die daaraan verbonden is.

Personen- en familierecht

Echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregeling, boedelscheiding, geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed.