Mr M.G.F. van Voorst tot Voorst

Manon van Voorst is ruim 30 jaar advocaat en 25 jaar gespecialiseerd in echtscheidingszaken alsook in aspecten van het erfrecht. Daarnaast is zij sinds 1995 scheidingsbemiddelaar.

Naast de echtscheidingspraktijk in brede zin, waaronder mediation, behoort tot haar expertise de behandeling van huwelijksvermogensrechtelijke geschillen, zoals geschillen over verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden en geschillen over verdelingen na echtscheiding.
Bij het erfrecht ligt de nadruk op de begeleiding van erfgenamen bij de verdeling en verdere afwikkeling van nalatenschappen.

Manon van Voorst is oud-voorzitter van een wetgevingsadviescommissie bij de Nederlandse Orde van Advocaten op het gebied van het Familie- en Jeugdrecht. Zij is sinds vele jaren lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en MfN-registermediator/bemiddelaar. Voorts is zij lid van diverse verenigingen op het gebied van het familierecht en het burgerlijk recht. Zij was tot begin 2009 enige jaren lid van de Raad van Discipline (tuchtrechtsprekend orgaan voor advocaten) in het ressort Amsterdam.

Afspraken kunnen desgewenst ook buiten de reguliere kantoortijden worden gemaakt.
Een eerste telefonisch consult wordt niet in rekening gebracht.
Voor evident minvermogenden is een aangepast tarief bespreekbaar.

Manon van Voorst is een zelfstandig optredende advocaat en contracteert op persoonlijke titel. Zij maakt ook gebruik van de handelsnaam Maaldrink Vermeulen Advocaten.

Cliënten kunnen verzekerd zijn van een voortvarende en gedisciplineerde behandeling van hun zaken. Cliënten kunnen erop rekenen dat het beleid en de aanpak in goed overleg met hen wordt vastgesteld. Zij kunnen er eveneens op rekenen dat hun – veelal gevoelige – zaken worden behandeld met zorgvuldige inachtneming van hun persoonlijke omstandigheden en belangen.