Mr A.H.H. Conradi-Vermeulen

Mr A.H.H. (Hermeline) Conradi-Vermeulen is een getogen Haagse, die in 2005 haar loopbaan als advocaat is begonnen bij Adriaanse & Van der Weel, een zeer oud en gerenommeerd Zeeuws kantoor. In 2007 is zij teruggekeerd naar de Randstad om bij Wessel, Tideman en Sassen op Scheveningen ervaring op te doen in zowel de ondernemingsrechtelijke (proces)praktijk, als de faillissementspraktijk. Zij heeft, naast haar werkzaamheden als advocaat, ook praktijk gevoerd als curator. Omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, heeft Mr Conradi-Vermeulen in 2010 besloten om haar carrière in de civiele (proces)praktijk van Maaldrink Vermeulen te vervolgen. Mr Conradi-Vermeulen heeft een brede interesse en een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en koestert bijzondere belangstelling voor arbeidsrecht, huurrecht, handelsconflicten, privacykwesties en bestuurdersaansprakelijkheid.

Mr Conradi-Vermeulen is ook bevoegd om te procederen bij Hoge Raad der Nederlanden. Zij heeft recentelijk de uitspraak over het recht op vrije advocaatkeuze in geval van een rechtsbijstandsverzekering (Sneller/DAS, Hoge Raad 21 februari 2014, NJ 2015, 55 en ECLI:NL:HR:2014:396; tussenarrest: Hoge Raad 28 juni 2012, NJ 2012, 567) uitgelokt, waarbij door de Hoge Raad én het Europese Hof van Justitie is uitgemaakt dat rechtsbijstandsverzekeraars decennia lang aan de regelgeving daarover een – voor de verzekerden zeer schadelijke – onjuiste uitleg hebben gegeven ten gunste van zichzelf.

Mr Conradi-Vermeulen is bestuurslid van de Stichting Women at Work en secretaris van Stichting Diemensie.

“The problem is not that there are problems. The problem is expecting otherwise and thinking that having problems is a problem.“